Bankruptcy and Restructuring Research Group

Submitted by kajazaleska on Wed, 04/07/2021 - 14:10
Faculty/school/department
Commercial Law Department, Faculty of Law and Administration
Size of the team
number of researchers number of supporting staff number of PhD students
4
1
2
Composition of Joint Unit of Research, if relevant

Research fellows: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG;  mgr Robert Obrzud; mgr Maciej Zejda; mgr Kaja Zaleska-Korziuk

Ph.D. students: mgr Monika Maśnicka; mgr Wojciech Madej.

PI
PI name
Professor Joanna Kruczalak-Jankowska
PI bio

ORCID link to the bio of Professor Joanna Kruczalak-Jankowska: https://orcid.org/0000-0002-1537-5521

Contact person and e-mail
Contact person
Professor Joanna Kruczalak-Jankowska
Contact person e-mail
WWW
Short description of research profile

Led by Professor Joanna Kruczalak-Jankowska, the Bankruptcy and Restructuring Research Group examines and analyses various issues related to insolvency.

Research area
Scientific Themes (keywords)
Publications

Representative publications

Kruczalak-Jankowska Joanna: Funkcje art. 233 i 397 K.S.H. a regulacje prawa restrukturyzacyjnego, In: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / Frąckowiak Józef (ed.), Monografie, 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-552-4, s. 529-542
Kruczalak-Jankowska Joanna: Zmiany regulacji postępowania upadłościowego wobec deweloperów w kontekście genezy upadłości deweloperskiej, Rejent, vol. 25, no 10, 2015, s. 12-25
Kruczalak-Jankowska Joanna: Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, In: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe / Hrycaj Anna, Jakubecki Andrzej, Witosz Antoni (eds.), System Prawa Handlowego, no 6, 2020, Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, ISBN 978-83-8128-960-3, s. 757-784
Kruczalak-Jankowska Joanna, Machnikowska Anna, Maśnicka Monika: Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-953-2
Marszałkowska-Krześ Elwira, Machnikowska Anna, Kruczalak-Jankowska Joanna, Gil Izabella: (eds.)Postępowanie upadłościowe: współczesne problemy stosowania, Monografie, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8160-450-5

Link to extended list of publication